Chuyên mục:

Sân chơi thanh niên rss

TRẠI HỌP BẠN LẦN THỨ I -2016(0)

10/10/2016

Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng uỷ và căn cứ chương trình công tác Hội năm 2016, nằm trong chuỗi các hoạt động Chào mừng Kỉ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016) và Hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập quận Thanh Khê (27/1/1997-27/1/2016).

Ngày [...]

TRẠI HỌP BẠN LẦN THỨ I -2016

Thông báo số 03 – Các yêu cầu liên quan

Trước khi đưa ra thông báo số 03, xin chúc mừng các đơn vị đã vào được thông báo số 02 (đi kèm với dịch ra, thứ tự các bạn xem comment là biết nhé). Thời gian khởi hành hành trình cũng gần kề, BTC chỉ yêu cầu thêm các đơn vị 1 số nội [...]

Thông báo số 02 – Các yêu cầu liên quan

Trước khi đưa ra thông báo số 02, xin chúc mừng các đơn vị đã vào được thông báo số 01 (đi kèm với dịch ra, thứ tự các bạn xem comment là biết nhé). Thời gian thay đổi nên cũng sẽ có 1 số thay đổi đi kèm, ngoài những việc đã đề nghị [...]


Các bài viết đã đăng trong chuyên mục này:

Bài viết theo thời gian: