Archive for November, 2017

PHỐI HỢP TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ASAHI

PHỐI HỢP TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ASAHI

Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp Trung tâm Nhật ngữ Sakura tuyển sinh chương trình học bổng du học Asahi – Nhật Bản dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận với các thông tin cơ bản của chương trình như sau:

Asahi mong muốn tiến cử các bạn học sinh [...]

Bài viết theo thời gian: