Archive for November, 2018

ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG CHÍNH GIÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH “TRỤ ĐIỆN XANH”

ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG CHÍNH GIÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH “TRỤ ĐIỆN XANH”

Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình “Thành phố 04 an” của thành phố Đà Nẵng; trước tình trạng nhiều tuyến đường trung tâm thành phố nhếch nhác bởi quảng cáo, rao vặt trái quy định. Với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh [...]

Bài viết theo thời gian: