Archive for June, 2019

Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Tập huấn “Kỹ năng sinh hoạt hè dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi Địa bàn dân cư” năm 2019

Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Tập huấn “Kỹ năng sinh hoạt hè dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi Địa bàn dân cư” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐTN ngày 31/5/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về việc Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè quận Thanh Khê năm 2019; nhằm trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ Đoàn chủ chốt tại khu vực dân cư trên địa [...]

Bài viết theo thời gian: