Archive for June, 2019

Thanh Khê tổ chức tập huấn về phòng chống rác thải nhựa”, mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và biến đổi khí hậu trên địa bàn quận Thanh Khê

Thanh Khê tổ chức tập huấn về phòng chống rác thải nhựa”, mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và biến đổi khí hậu trên địa bàn quận Thanh Khê

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Thanh Khê năm 2019; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh thiếu nhi; [...]

Tuổi trẻ Thanh Khê tiếp tục ra quân thực hiện “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” năm 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê tiếp tục ra quân thực hiện “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” năm 2019

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND quận, các cấp Đoàn thanh niên tập trung tổ chức và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung trong “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”, Quận Đoàn Thanh Khê tổ [...]

Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Tập huấn “Kỹ năng sinh hoạt hè dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi Địa bàn dân cư” năm 2019

Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Tập huấn “Kỹ năng sinh hoạt hè dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi Địa bàn dân cư” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐTN ngày 31/5/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về việc Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè quận Thanh Khê năm 2019; nhằm trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ Đoàn chủ chốt tại khu vực dân cư trên địa [...]

Bài viết theo thời gian: