Archive for October, 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê tiếp tục ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện năm 2019

Tuổi trẻ Thanh Khê tiếp tục ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê tiếp tục tổ chức ra quân “Ngày Thứ bảy tình nguyện” .

Trong đợt [...]

Thanh Khê tổ chức “Hành trình di sản lịch sử, văn hóa” quận Thanh Khê năm 2019

Thanh Khê tổ chức “Hành trình di sản lịch sử, văn hóa” quận Thanh Khê năm 2019

Ngày 06/10/2019 vừa qua, Hội LHTN – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin quận Thanh Khê  tổ chức Hành trình giao lưu các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm với chủ đề “Hành trình di sản lịch sử, văn hóa” quận Thanh Khê năm 2019.

Là hoạt [...]

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ TỔ CHỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ TỔ CHỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Kế hoạch phối hợp của UBND – Mặt trận và các Hội đoàn thể quận Thanh Khê năm 2019; Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát các trường học có bếp ăn tập thể, căng tin ăn uống và [...]