Archive for November, 2019

Thanh Khê tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2019

Thanh Khê tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2019

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (09/11); đồng thời phát huy vài trò của Đoàn trong công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật [...]

Hội LHTN Việt Nam quận Thanh Khê và Hội Người Khuyết tật TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác và hướng dẫn cách hỗ trợ người khuyết tật

Hội LHTN Việt Nam quận Thanh Khê và Hội Người Khuyết tật TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác và hướng dẫn cách hỗ trợ người khuyết tật

Chiều ngày 29/10/2019, tại Hội trường B – Trung tâm hành chính quận Thanh Khê, Hội Người Khuyết tật thành phố Đà Nẵng và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác và hướng dẫn cách hỗ trợ người khuyết tật .

Tham dự Hội [...]

Bài viết theo thời gian: