Archive for August, 2020

Từ cậu bé mê máy tính trở thành lập trình viên và đại sứ kỹ năng nghề

Từ cậu bé mê máy tính trở thành lập trình viên và đại sứ kỹ năng nghề

Từ một cậu bé thường xuyên lén lấy máy tính của ba để tìm hiểu xem bên trong có gì, nay cậu bé ấy đã là lập trình viên và trở thành một trong 10 đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam.

Mê máy tính từ nhỏ
Trần Nguyễn Bá Phước (25 tuổi), cựu [...]

Kỹ sư trẻ có nhiều sáng kiến

Kỹ sư trẻ có nhiều sáng kiến

Là kỹ sư trẻ công tác tại Phòng Điều độ, Công ty điện lực Quảng Bình, anh Dương Tuấn Anh (30 tuổi) luôn tìm tòi, sáng tạo những giải pháp hữu ích, giúp đồng nghiệp thuận tiện hơn trong công việc.

Đầu năm 2017, khi vào làm tại Phòng Công nghệ thông tin của công ty, [...]