Archive for November, 2020

Tổ chức chuyên đề “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và trao học bổng Tiếp sức đến trường năm học 2020 – 2021

Tổ chức chuyên đề “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và trao học bổng Tiếp sức đến trường năm học 2020 – 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Sáng ngày 10/11/2020, Hội đồng Đội quận Thanh Khê [...]

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho cán bộ công chức, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê năm 2020

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho cán bộ công chức, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê năm 2020

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (09/11); đồng thời phát huy vài trò của Đoàn trong công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ công chức, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; Quận Đoàn [...]