Archive for April, 2022

Quận Đoàn Thanh Khê: Phối hợp ra quân Ngày môi trường

Quận Đoàn Thanh Khê: Phối hợp ra quân Ngày môi trường

Ngày 28/4/2022, thực hiện kế hoạch phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê, Quân Đoàn Thanh Khê đã phối hợp thực hiện ra quân ngày môi trường với chủ đề “Biển Đà Nẵng – Nói không với rác thải nhựa và khói thuốc”

Buổi ra quân dọn vệ sinh được tổ [...]

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GENZ TRONG THỜI ĐẠI SỐ

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GENZ TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Ngày 3/4/2022, với mong muốn giúp các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai, Quận Đoàn Thanh Khê đã phối hợp với trường ĐH Greenwich tổ chức chương trình dự thảo với chủ đề : “Xu hướng nghề nghiệp của học sinh trong thời đại số”

Chương trình diễn ra với sự tham gia của [...]

Bài viết theo thời gian:
Các trao đổi mới nhất