Archive for July, 2022

Thiếu nhi Thanh Khê tích cực tham gia Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam, học tập tốt, rèn luyện chăm”

Thiếu nhi Thanh Khê tích cực tham gia Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam, học tập tốt, rèn luyện chăm”

Thực hiện Hướng dẫn của Hội đồng Đội Thành phố về tổ chức Chương trình Thiếu nhi Việt Nam- Học tập tốt, rèn luyện chăm, Hội đồng Đội quận Thanh Khê đã ban hành văn bản và chỉ đạo 16/16 liên đội Tiểu học triển khai chương trình.
Theo đó, các liên đội hướng dẫn cho [...]

Các trao đổi mới nhất