Archive for October, 2022

Giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”

Giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”

Với vai trò là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp quận Thanh Khê đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn, thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; đa [...]

Giải pháp phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Giải pháp phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Đoàn, Hội trong đơn vị ngoài nhà nước để tập hợp, thu hút thanh niên công nhân là yêu cầu, nhiệm vụ khó khăn, cấp thiết hiện nay. Những năm qua, Quận Đoàn – Hội LHTN quận Thanh Khê đã có nhiều giải [...]

Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn quận Thanh Khê

Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn quận Thanh Khê

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022, trong thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến [...]

Thanh Khê – Mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư

Thanh Khê – Mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư

Thực hiện kết luận số 07 – KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Khóa XI về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022” và Kết luận 08- KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn [...]

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ : TRIỂN KHAI ĐỒNG LOẠT MÔ HÌNH “ĐỔI RÁC THẢI NHỰA LẤY CÂY XANH VÀ QUÀ”

QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ : TRIỂN KHAI ĐỒNG LOẠT MÔ HÌNH “ĐỔI RÁC THẢI NHỰA LẤY CÂY XANH VÀ QUÀ”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Ngày 02/10/2022, [...]

Bài viết theo thời gian:
Các trao đổi mới nhất