Archive for December, 2022

TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHI TÔI 18

TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHI TÔI 18

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kì 2022-2027, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên khối trường học trên địa bàn thành phố; Ngày 18/12/2022, Quận đoàn Liên Chiểu phối hợp với Quận đoàn [...]

Các trao đổi mới nhất