Thông báo sơ bộ về chương trình Trò chơi lớn – Hội trại Hè “Ngày vui mới” 2009

BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI “NGÀY VUI MỚI”
CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI LỚN
“NHỮNG NỐT NHẠC XANH”
***

- Mỗi đơn vị thành lập 1 đội hình gồm 7 thành viên
o Đồ: 1 Anh/chị phụ trách
o Rê – Mi – Fa: 3 em học sinh cấp III
o Sol – La – Si: 3 em học sinh từ lớp 4 đến lớp 9
- Công tác chuẩn bị:
o 1 cây đàn ghita và ít nhất 1 thành viên biết đánh đàn (không yêu cầu giỏi).
o Các thành viên tham gia biết được truyền tin cơ bản (moóc-sơ, sé-ma-pho) và thống nhất 3 dạng mật thư cơ bản cho tất cả thành viên tham gia.
o Tất cả thành viên tham gia phải thuộc bài “Ngày vui mới” và chuẩn bị trước một số bài hát thiếu nhi.
o Chuẩn bị các vật dụng để hóa trang cả nhóm thành một ban nhạc.

- Lịch trình:
o Trạm I: xuất phát

 • Phát tin
 • Trò chơi nhỏ
 • Mật thư

o Trạm II:

 • Trò chơi nhỏ
 • Kiểm tra sinh hoạt nhóm với bài “Ngày vui mới”
 • Mật thư

o Trạm III: tách nhóm

 • Đối với nhóm 1 (gồm Đồ – Sol – La – Si)
 • Trò chơi nhỏ
 • Mật thư

o Đối với nhóm 2 (gồm Rê – Mi – Fa)

 • Trò chơi nhỏ
 • Phát tin
 • Dấu đi đường

o Trạm IV: nhập nhóm

 • Mật thư
 • Thi hóa trang ban nhạc
 • Bản tin tìm Nốt nhạc vàng
 • Kết thúc trò chơi lớn

=> Chương trình trên đây chỉ mang tính chất giới thiệu tượng trưng, thông báo chi tiết về lộ trình và các trò chơi sẽ triển khai tại cuộc họp đội trưởng TCL lúc 22g30 ngày 14/8 hoặc trước các trạm di chuyển.

Các tài liệu và phần mềm hỗ trợ TCL 2009:

 1. Các bài hát sinh hoạt thiếu nhi
 2. Phần mềm học dịch Morse (Móoc-sơ)
 3. Phần mềm học dịch Seamafore (Sé-ma-pho)
Bài viết theo thời gian: