Phiên Chợ việc làm và tuyển sinh học nghề được tổ chức vào ngày 15/8/2009

Thực hiện mục tiêu chương trình “thành phố 3 có” và để tăng cường hỗ trợ người lao động, nhất là sinh viên, học sinh học nghề tìm việc làm thông qua giao dịch việc làm tại Chợ việc làm định kỳ vào ngày 01 và 15 hàng tháng; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm và kết hợp tuyển sinh học nghề vào ngày 15/8/2009 tại Trung tâm Thương mại – Hội chợ triển lãm quốc tế (Số 09 đường Cách mạng tháng Tám, phường Khuê trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Theo đó:

1. Đối tượng tham gia:

- Các doanh nghiệp có nhu cầu  tuyển dụng lao động; các doanh nghiệp có nhu cầu ký kết với cơ sở dạy nghề để tuyển dụng lao động su khi học nghề.

- Người lao động trong và ngoài thành phố có nhu cầu tìm việc làm; học nghề. Ưu tiên cho người khuyết tật.

- Các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và đơn vị dự thi thiết bị dạy nghề tự làm.

2. Các hoạt động chính:

- Tổ chức đăng ký tìm việc làm; đăng ký tuyển dụng, thông tin tuyển dụng; tổ chức sơ tuyển, phỏng vấn; tổ chức tư vấn tìm việc làm và tiếp nhận hồ sơ tìm việc và tuyển dụng lao động.

- Tổ chức các gian hàng tuyển sinh học nghề; tổ chức gian hàng tư vấn nghề.

- Giới thiệu về quy mô tuyển sinh dạy nghề, cấp đào tạo, ngành nghề đào tạo, chính sách đào tạo; vấn đề việc làm của các cơ sở dạy nghề.

Người lao động đăng ký tìm việc làm và các nhà tuyển dụng lao động có thể đăng ký trên Website “Người tìm việc-Việc tìm người thành phố Đà Nẵng”, địa chỉ: http://www.vieclamdanang.net.

Và để giúp cho người lao động, học sinh sinh viên trên địa bàn quận có nhu cầu tìm việc làm, học nghề biết được các thông tin trên; UBND quận đã chỉ đạo phòng Văn hoá-Thông tin, các phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và phát liên tục trên đài truyền thanh, trước ngày tổ chức phiên Chợ việc làm.

Phước Tuấn (Theo thanhkhe.danang.gov.vn)