Những ca khúc về Bác Hồ

1. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng
2. Bác đang cùng chúng cháu hành quân
3. Bác Hồ một tình yêu bao la
4. Bác Hồ người cho em tất cả
5. Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên
6. Bác sống đời đời
7. Bài ca nhớ Bác
8. Bên lăng Bác Hồ
9. Bến nhà Rồng
10. Bên tượng đài Bác Hồ
11. Ca ngợi Hồ chủ tịch
12. Dấu chân phía trước
13. Chúng con bên giấc ngủ của người
14. Cô gái Pakô con cháu Bác Hồ
15. Đài hoa dâng Bác
16. Vầng trăng Ba Đình
17. Dâng Người tiếng hát mùa xuân
18. Đêm đò đưa nhớ Bác
19. Đêm Trường sơn nhớ Bác
20. Đôi dép Bác Hồ
21. Gửi tới Bác Hồ
22. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
23. Hoa sen Tháp Mười
24. Lời Bác dặn trước lúc đi xa
25. Lời Bác dạy thanh niên
26. Lời ca dâng Bác
27. Miền Nam nhớ mãi ơn Người
28. Miền trung nhớ Bác
29. Người là Hồ Chí Minh
30. Người là niềm tin tất thắng
31. Người sống mãi trong lòng miền Nam
32. Người về thăm quê
33. Như có Bác trong ngày vui đại thắng
34. Những bông hoa trong vườn Bác
35. Thăm bến nhà rồng
36. Tiếng chim trong vườn Bác
37. Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
38. Tình Bác sáng đời ta
39. Tre Ngà bên lăng Bác
40. Trồng cây lại nhớ đến Người
41. Từ làng Sen
42. Viếng Lăng Bác