Lịch công tác (Từ 26/10 – 1/11)

T2 – 26/10:
- 8g: Đ/c Dũng dự xét xử tại Tòa Án
- 14g: Họp giao ban đoàn 10 phường

T3 – 27/10:
- 8g: Đ/c Dũng dự xét xử tại Tòa Án
- 10g30: Họp Nhóm báo cáo viên tập huấn Đoàn trường học

T4 – 28/10:
- 8g: Đ/c Hải dự triển khai CT37/BTC ĐH Đảng bộ Quận
- 14g: Đ/c Dũng kiểm tra PB GDPL phường Hòa Khê

T5 – 29/10:
- 8g: Đ/c Dũng kiểm tra PB GDPL phường Thanh Khê Đông
- 14g: Đ/c Hải làm việc với Đoàn công tác Bộ C.A
- 19g: Kiểm tra chi đoàn phường Xuân Hà + Hòa Khê

T6 – 30/10:
- 8g: Đ/c Hải dự Hội nghị CT34 của Thành ủy
- 8g: Đ/c Hiếu dự ĐH CCB gương mẫu
- 19g: Kiểm tra chi đoàn phường An Khê + Chính Gián

T7 – 31/10:
- Cơ quan nghỉ
- 19g: Kiểm tra chi đoàn phường Thanh Khê Đông + Tân Chính

CN – 01/11:
- 7g: Tổ chức tập huấn Đoàn trường học tại TTGDTX&HN Quận
- 19g: Kiểm tra chi đoàn phường Vĩnh Trung + Tam Thuận

Công tác đến:

  1. 19g-2/11: Kiểm tra chi đoàn phường  Thạc Gián + Thanh Khê Tây
  2. 3/11 – 6/11: Kiểm tra đoàn phường