Lịch công tác (Từ 9/11 – 15/11)

T2 – 9/11:
- 8g: Kiểm tra phường Thạc Gián
- 14g: Kiểm tra phường Thanh Khê Tây

T3 – 10/11:
- 8g: Kiểm tra đoàn khối TNCN tại HT Khối Đảng
- 14g: Đ/c Hải đi thăm 975, 575, 971

T4 – 11/11:
- 8g: Dự kiểm tra công tác Đoàn cuối năm tại Thành Đoàn
- 14g: Đ/c Hải dự họp bàn trồng Dừa tại UBND Quận

T5 – 12/11:
- 14g: Cơ quan dự Hội nghị phổ biến luật CB tại HT-A
- Đ/c Hiếu đi thi tại trường Chính trị

T6 – 13/11:
- Cơ quan làm việc bình thường

T7 – 14/11:
- Cơ quan nghỉ

CN – 15/11:
- Cơ quan nghỉ
- Đ/c Mây theo dõi việc tham gia hoạt động Ngày hội THPT TP của các trường