Lịch công tác (Từ 07/12 – 13/12)

T2 – 07/12:
- Đ/c Mây giám sát thu kế hoạch nhỏ tại các Liên đội
- 14g: Đ/c Hiếu họp ngày hội “Khúc quân hành” tại 40BĐ
- 19g: Đ/c Hiếu theo dõi đội hình tập múa chuẩn bị ngày hội

T3 – 08/12:
- Đ/c Mây giám sát thu kế hoạch nhỏ tại các Liên đội

T4 – 09/12:

- Đ/c Mây giám sát thu kế hoạch nhỏ tại các Liên đội

- Cơ quan làm việc bình thường
- 19g: Đ/c Hiếu theo dõi đội hình tập múa chuẩn bị ngày hội

T5 – 10/12:
- 9g: Đ/c Hiếu theo dõi đội hình tập múa chuẩn bị ngày hội
- 14g: Đ/c Hoa và Đ/c Hiếu theo dõi tập huấn công tác Đội

T6 – 11/12:
- 8g: Đ/c Dũng dự họp UB Hội LHTN TP
- 14g: Chi bộ họp đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm
- 19g: Đ/c Hiếu theo dõi đội hình tập múa chuẩn bị ngày hội

T7 – 12/12:
- Cơ quan nghỉ
- 8g00: Đ/c Hiếu theo dõi các đội hình chuẩn bị tham gia ngày hội

CN – 13/12:
- Cơ quan nghỉ
- 7g30: Đ/c Hiếu dẫn đoàn tham gia ngày hội “Khúc quân hành” tại 40BĐ