Lịch công tác (từ 21/12 – 27/12)

T2 – 21/12:
- Đ/c Hiếu đi học, cơ quan làm việc bình thường

T3 -22/12:
- Đ/c Hiếu đi học
- 14h: Cơ quan đi thăm Trung đoàn 929

T4 – 23/12
- Đ/c Hiếu đi học, cơ quan làm việc bình thường

T5 – 24/12
- 8h: Đ/c Dũng dự lễ sơ kết 3 năm Hội Khuyến học.
- 8h: Đ/c Hải dự lễ tổng kết Hội Nông dân.
- 14h: Đ/c Dũng dự lễ Mít tinh ngày Dân số Việt Nam
- 14h: Đ/c Hải bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học
- Đ/c Hiếu đi học

T6 – 25/12:
- 8g: Đ/c Hải họp Ban Chấp hành Thành đoàn

T7 – 26/12:
- Cơ quan nghỉ
- 19h: Cơ quan tham gia sinh hoạt truyền thông phòng, chống HIV.

CN – 27/12:
- Cơ quan nghỉ.


Tagged as: