Kết nối người Việt trẻ

(TNO) Là chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến do Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức diễn ra vào lúc 13 giờ 30 ngày 6.1.2010. Buổi giao lưu trực tuyến nhằm nắm bắt nhu cầu, khả năng cũng như các điều kiện để kết nối hiệu quả người Việt trẻ trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh đoàn kết thanh niên Việt Nam toàn cầu hướng về Tổ quốc.

Cụ thể, cuộc giao lưu tập trung vào 3 điểm sau:

  1. Những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn và các nội dung, biện pháp liên quan đến việc tập hợp, kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước;
  2. Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam trong việc kết nối người Việt trẻ toàn cầu;
  3. Những sáng kiến, hiến kế của thanh niên ngoài nước góp phần đoàn kết tập hợp đông đảo người Việt trẻ cùng tham gia xây dựng đất nước.

Khách mời tham gia giao lưu trực tuyến gồm:

  • Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn; thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.
  • Đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động và thương binh xã hội, Đảng ủy Ngoài nước…

Bạn đọc bấm vào đây để đặt câu hỏi, hoặc gửi những sáng kiến, hiến kế… về cho BTC.

Nguồn: Đoàn thanh niên