Học mật thư với các khóa cơ bản (P2)

Tiếp sau phần I .. giờ là phần II với các khóa mật thư thuộc loại mật thư thế chữ gồm chữ thế chữ, số thế chữ và ký hiệu thế chữ ..
Trước tiên các bạn nên học thuộc 26 chữ cái alphabe nha:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Và nếu được thuộc luôn 29 chữ cái tiếng việt nha:
A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ơ Ô P Q R S T U Ư V X Y

Ott11: A = 1 , Z = 26 , H = ?
BV: 13,21,1-8,5-24,1,14,8-AR

Ott12: Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
BV:U-1,G+2,M+1,I-1 * P-2,H-1,T+1,A-2,D+1,L+2 * AR

Ott13: đi tìm những ẩn số học trò
BV: 7,1,11,76-13,2,11-AR

Ott14: anh em như thể tay chân
BV: T,B,P-N,B,J-N,P,U-U,I,P,J-O,I,P,AR

Ott15: Đôi tay ta làm nên tất cả
Góp sức người sỏi đá cũng thành cơm
BV: 15,3-18,5,18,11-24,12,5,18,12-18,13,9,18-AR

Ott16: Tiến đến kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2009)
BV: C,J,V-C,J,X-O,M,J-AR

Ott17: Em tập thể dục hằng ngày vào lúc 6 giờ sáng theo gương Bác Hồ
BV : 2h , 8h , 19h – 9h , 2h ,14h , 8h , 7h , 1h – 22h , 8h – (AR/J,Z)
(Giải thích: bỏ 2 chữ cái J và Z )

Mời các bạn kích vào đây để cùng thảo luận và xem cách giải