Mật thư TCL trại hè năm 2010

Sau đây xin giới thiệu lại với các bạn yêu thích kỹ năng 06 mật thư của chương trình Trò chơi lớn tại trại hè quận Thanh Khê năm 2010 với chủ đề: “Hướng theo ánh mặt trời”

>>> Xem tất cả mật thư qua ảnh

Hình ảnh

Các mật thư còn lại: 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh