Hồ sơ Đ/c Phan Thị Thúy Linh

Tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; để kịp thời cung cấp thông tin của Đ/c Phan Thị Thúy Linh – phó bí thư thường trực Thành đoàn Đà Nẵng; đại biểu nữ và cũng là duy nhất của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ quận đoàn Thanh Khê trích đăng tiểu sử của Đ/c Phan Thị Thúy Linh cụ thể như sau:

Đơn vị bầu cử: số 5 (Quận Thanh Khê: Xuân Hà, Tân Chính, Tam Thuận)

1. TIỂU SỬ TÓM TẮT
- Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ THUÝ LINH
- Họ và tên thường gọi: Phan Thị Thúy Linh

- Sinh ngày: 24 tháng 01 năm 1978
- Quê quán: Xã Điện Hoà, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Tổ 22, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Số CMND: 201323029 Ngày cấp: 15/6/2010 Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, đang học Cao học Kinh tế phát triển (từ tháng 02 năm 2009), Cao cấp lý luận chính trị
- Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Đà Nẵng
- Nơi làm việc: Thành Đoàn Đà Nẵng, đường Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/9/2001 Ngày chính thức: 10/9/2002
- Trình trạng sức khỏe: Bình thường
- Khen thưởng: Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2010, Chiến sĩ thi đua thành phố năm 2007
- Kỷ luật: Không
- Là đại biểu Quốc hội: Không
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

+Từ 9/1995 – 8/1997: Học viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Hà Nội.
+Từ 9/1997 – 9/1999:Cán bộ phong trào Thành Đoàn Đà Nẵng.
+Từ 10/1999 -12/2005:Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
+Từ 01/2006 – 6/2006:Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Chánh Văn phòng Thành Đoàn.
+ Từ 7/2006 – 7/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Bí thư Đoàn Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng (nay là Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng).
+ Từ 7/2007 – 10/2007: Chánh Văn phòng Thành Đoàn Đà Nẵng.
+ Từ 10/2007 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2006 – 2011.