Thông báo về ngày hội VHDG Quận

1. Sơ đồ gian hàng và khu vực hoạt động

* Kết quả dịch mật thư để nhận thứ tự đất trại:
(MT đã gởi về máy của các Đồng chí Bí thư Đoàn phường)
1. Phường Tam Thuận
2. Phường An Khê
3. Phường Tân Chính
>>> đang cập nhật kết quả …

2. Tất cả các hoạt động trong ngày hội đều được trao đổi bằng hình thức phát tin morse (Lấy 5 đơn vị đầu tiên +điểm thêm vào kết quả trò chơi tiếp theo đó).

3. Số lượng các đơn vị cử tham gia chơi:
- Tấm cám: 1 đội tuyển có 2 người (1 nam + 1 nữ)
- Ô ăn quan: 1 nam + 1 nữ (2 bảng khác nhau)
-  Đánh đũa: 2 nữ (thi chung, bốc xăm đấu)
- Ăn trộm trứng gà: 1 đội tuyển có 3 người (2 nam + 1 nữ)
- Trèo cột: 1 nam + 1 nữ (2 bảng khác nhau)
-  Bịt mắt bắt vịt: 1 đội tuyển có 2 người (1 nam + 1 nữ)
- Đập om: 1 nam + 1 nữ (2 bảng khác nhau)

4. Chương trình chi tiết ngày hội —> Kích vào xem