Dân vũ: Con nòng nọc

Bài múa dân vũ: Con nòng nọc (Anh quốc)
Đơn vị trình bày: phường Tân Chính
Tại ngày hội văn hóa dân gian quận Thanh Khê năm 2011