Dân vũ: Rasa Sayang

Bài múa dân vũ: Rasa Sayang (Malaysia)
Đơn vị trình bày: tập thể trại sinh
Tại ngày hội văn hóa dân gian quận Thanh Khê năm 2011