MT TCL TK ONLINE 01

Chào mừng các bạn đến với Trò chơi lớn online khối trường học do Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức.

Để tham gia tốt chương trình này các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ mọi thứ theo yêu cầu thứ tự sau đây:

1. Thi đua nhưng phải đoàn kết
2. Bút vẽ phải chuẩn
3. Giá để tranh cho đẹp
4. Tất cả là tuyên truyền viên cơ sở
5. Tìm một bạn tên Truyền
6. Mười bạn phải ở trong phòng
7. Đôi khi tất cả phải biết chống tay quay đầu (hiphop)
8. Hãy đến với trung tâm tư vấn HIV/AIDS
9. Đến với trung tâm sẽ được hướng dẫn bằng những phương pháp tốt nhất
10. Tất cả các bạn sử dụng bằng phương tiện công nông
11. Hãy sử dụng tất cả các vật dụng đồ dụng cụ y tế
12. Các bạn hãy chuẩn bị một máy tính và sử dụng paint cho thành thạo

Chúc các bạn thành công!

Nội dung dịch ra nộp về mail quy định của BTC

Mật thư  số 1 đã kết thúc vào lúc 16h00.

Nội dung mật thư: “THI VẼ TRANH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS BẰNG CÔNG CỤ PAINT”.

Đề nghị các đơn vị thực hiện trước 9h00 ngày 6/12/2011.