TT dịch MT02 và thực hiện của các đơn vị

Ban tổ chức chương trình trò chơi lớn Thanh Khê online khối trường học, trung tâm xin công bố kết quả dịch mật thư số 02 và thành quả thực hiện của các đơn vị (Phần chấm điểm của BGK sẽ công bố vào ngày cuối cùng).

  1. Đoàn trường THPT Thanh Khê (10 điểm)
  2. Đoàn trường THPT Thái Phiên (8 điểm)
  3. Đoàn trường THPT Quang Trung (6 điểm)

các đơn vị có thể xem kết quả thực hiện -> tại đây
Hoặc xem bảng điểm -> tại đây