MT TCL TK ONLINE 05

Chúng tôi mới đón nhận 1 thông tin mới, nhưng thông tin này có vẻ hơi khó hiểu … đó là 1 loại ngôn ngữ, ngôn ngữ của công nghệ và hiện đại .. các bạn có sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi không nhỉ?

INPUT
IF(EVEN)=0
IF(ODD)=1
SEARCH(0)=Result
COUNT(Result)=OR(5,8)

Và một bức thư khó hiểu đi kèm:

Mật thư đã kết thúc vào lúc 16g00 cùng ngày, sau đây là đáp án: