Chi đoàn KDC 6A duy trì nồi cháo tình thương

Vào lúc 10h30 ngày 13/ 02 / 2011 , Chi đoàn khu dân cư 6A đã kết hợp với chi hội Phụ nữ 6A đã quyên góp được 1.500.000 đồng để nấu cháo phát cho những bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đây là việc làm thường xuyên của chi đoàn và định kỳ hàng tháng 1 lần. Qua những việc làm trên, nhằm nâng cao tinh thần tương thân tương ái, đồng thời nâng cao tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong mỗi bạn đoàn viên – thanh niên.

>>> Trao đổi thông tin về hoạt động này

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Văn Hiếu