Thanh Khê Đông tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Đoàn

Nhằm tạo một mùa hè với đầy các nội dung sinh hoạt vui tươi và phong phú mà an toàn cho các em học sinh về tham gia sinh hoạt tại địa phương, sáng ngày 25 tháng 5 năm 2014, Đoàn TN phường Thanh Khê Đông đã tổ chức tập huấn kỹ năng sinh hoạt hè cho các anh chị phụ trách với hơn 40 anh chị tham gia tập huấn với các nội dung như: Công tác tham mưu cấp ủy và các tổ chức chương trình, tổ chức sinh hoạt vòng tròn và tổ chức các trò chơi tập thê, tập huấn nhảy dân vũ….

Đây là nội dung quan trọng trước khi vào hè, nhằm giúp các Đoàn viên thanh niên bồi dưỡng và nâng cao các kỹ năng trong sinh hoạt, giúp cho các bạn tự tinh hơn với vai trò là anh chị phụ trách khi về sinh hoạt tại khu dân cư.