Archive for December, 2020

QUẬN ĐOÀN – HỘI LHTN QUẬN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ

QUẬN ĐOÀN – HỘI LHTN QUẬN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), kỷ niệm 31 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020), kỷ niệm 52 năm Chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng sỹ Thanh Khê (26/12/1968-26/12/2020). Ngày 22/12/2020, Quận Đoàn – Hội [...]