Những ca khúc về Quảng Nam – Đà Nẵng

1. Bắc cầu qua sông Hàn
2. Bà Nà xanh
3. Bâng khuâng Bà Nà
4. Bâng khuâng chiều Hà Lam
5. Cô du kích Đà Nẵng
6. Đà Nẵng thành phố tôi yêu
7. Đà Nẵng vào xuân
8. Đà Nẵng tình yêu và nỗi nhớ
9. Đà Nẵng thành phố tháng 3 (ba)
10. Đêm hội phố Hoài
11. Em và Đà Nẵng
12. Mênh mang sông Hàn
13. Nhịp điệu thành phố
14. Những dũng sỹ Núi Thành
15. Quảng Nam ơi vẫn còn đây nỗi nhớ
16. Quảng Nam yêu thương
17. Quế Sơn đất mẹ ân tình
18. Sông Hàn 18 (mười tám) tuổi
19. Thành phố lá và hoa
20. Thương em chín đợi mười chờ
21. Tiên Phước một miền quê
22. Tình em xứ Quảng
23. Tình quê

Bài viết theo thời gian: