Bên cây đàn Ghi-ta

BÊN CÂY ĐÀN GHI-TA
(Lê Mộng Lâm)

Bên cây đàn guitar bạn ơi hãy cất lên lời ca. Bay đi muôn phương xa những lời thiết tha. Bên cây đàn guitar bạn ơi hãy cất lên lời ca. Vì cuộc đời cần những tiếng hát. Hãy hát lên bạn ơi!

Bài viết theo thời gian: