Giao lưu mật thư Tuần 02/2010

Mức độ: Dễ (dành cho các bạn mới học)

Sưu tầm bởi: ♥Phương Điệp♥

MT01:
Khoá: Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Bạch văn: 17,5,17,7 – 16,15,2,24 – 17,3,3,7 – 26,19,19,2 – AR

MT02:
Khóa: Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ
Bạch văn: 20,20,17,14 – 19,5,9 – 19,24,11,5,13,4,23 – 18,25,4,24,22 – 18,21,21,4,9 – 9,17,13,4,9 – AR

MT03:
Khóa: Oxy là nguyên tố của sự sống còn của các sinh vật trên Trái Đất
Bạch văn: 24,6 – 2,19,6 – 23,16,13,22,15,21,6,6,19,20 – AR

Tham gia CLB Kỹ năng Online tại đây