Chuyên mục:

Bản tin rss

Tuổi trẻ Thanh Khê triển khai mô hình “Kết nối Zalo – Vì lợi ích người dân Thanh Khê”(0)

26/10/2021

Nhằm giúp người dân tiếp nhận kịp thời những thông tin tuyên truyền, phản ảnh, tiếp nhận hồ sơ liên quan, cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố, quận và địa phương; Kết nối trực tiếp, nhận thông tin phản ánh từ người dân để kịp thời [...]

Tuổi trẻ Thanh Khê triển khai mô hình “Kết nối Zalo – Vì lợi ích người dân Thanh Khê”

Quận Đoàn Thanh Khê tham gia Đoàn giám sát chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”. Quận Đoàn Thanh Khê đã tham gia cùng Đoàn giám sát của Quận ủy, [...]

Thanh Khê – Tổ chức hoạt động “Ngày tranh cử” Hội đồng trẻ em giai đoạn 2021 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 304-KH/TĐTN-TTNTH ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc triển khai xây dựng mô hình Hội đồng trẻ em cấp cơ sở giai đoạn 2021-2022, trên cơ sở đó, Hội đồng Đội quận Thanh Khê xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động “Ngày tranh cử” Hội [...]

Thanh Khê: Hiệu quả bước đầu của Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quận Thanh Khê năm 2021, nhằm tạo lập môi trường để khuyến khích tuổi trẻ trên địa bàn quận phát huy vai trò sáng tạo, nêu cao sự tư duy và nghiên cứu khoa học kỹ thuật để ứng dụng những thành [...]


Các bài viết đã đăng trong chuyên mục này: