TUỔI TRẺ THANH KHÊ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 Với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà- Hãy tránh xa ma túy”.
Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển nền kinh tế – xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.
Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy. Các hoạt động của Tháng hành động được triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng về truyền thông, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
* Inforgraphic tuyên truyền:
Các trao đổi mới nhất