Chuyên mục:

Bản tin cấp Quận rss

Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn quận Thanh Khê(0)

10/10/2023

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, trong thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong [...]

Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn quận Thanh Khê

Đội Thanh niên tình nguyện 24/7 xung kích đảm bảo an toàn, kịp thời và hiệu quả trong các hoạt động tại địa phương

Nhằm hỗ trợ đáp ứng nhanh và kịp thời các hoạt động quan trọng, cấp thiết tại địa phương, Đảm bảo kỷ luật, an toàn, kịp thời, hiệu quả, linh hoạt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Quận Đoàn chỉ đạo 10/10 phường thành lập Đội Thanh niên tình nguyện [...]

Kích hoạt các Đội hình TNTN phòng chống thiên tai, dịch bệnh

Hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho người dân bước vào mùa mưa bão, Q uận Đoàn – Hội LHTN quận chỉ đạo 10/10 phường kích hoạt Đội Thanh niên tình phòng chống thiên tai, dịch bệnh và ra quân bảo vệ sinh, khơi thông tin lớn, chèn vào dân cư hỗ trợ….
Lực lượng [...]

MÔ HÌNH “3 CÓ – 2 KHÔNG” ĐƯỢC TRIỂN KHAI VÀ ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 [...]


Các bài viết đã đăng trong chuyên mục này:

Các trao đổi mới nhất