QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2019

Vào chiều ngày 25/9/2019, Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp cùng phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Thanh Khê và các Hội đoàn thể trên địa bàn quận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2019 cho cán bộ quản lý vốn ủy thác Đoàn 10 phường trên địa bàn quận.

Các học viên được giới thiệu các chương trình tín dụng do Ngân hàng chính sách xã hội đang thực hiện; giải pháp hoạt động ủy thác đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp quận, cấp phường và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn và một số nghiệp vụ kế hoạch tín dụng.  Lớp tập huấn, góp phần nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ của cán bộ Đoàn trong công tác ủy thác vay vốn qua Ngân hàng chính sách xã hội, xây dựng các tổ tiết kiệm và vay vốn, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác qua tổ chức Đoàn, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, giảm thiểu tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu.

Các trao đổi mới nhất