Chuyên mục:

Học tập và làm theo lời Bác rss

Câu chuyện: “NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA BÁC HỒ”(0)

02/09/2018

Ngày 17/8/1969, sức khỏe của Bác đã suy giảm, nhưng Người vẫn lên xuống nhà sàn làm việc và nghe báo cáo tình hình. Theo đề nghị của bác sĩ, ngày 18/8, Bác được chuyển xuống ở và làm việc tại ngôi nhà A67. Ngôi nhà này chỉ cách nhà sàn của Bác vài chục [...]

Câu chuyện: “NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA BÁC HỒ”

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Phần thứ nhất
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG MẪU MỰC HỒ CHÍ MINH
VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất đã cống [...]

RÈN LUYỆN TÁC PHONG CÁN BỘ ĐOÀN SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM, TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, SÂU SÁT CƠ SỞ

RÈN LUYỆN TÁC PHONG CÁN BỘ ĐOÀN SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM, TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, SÂU SÁT CƠ SỞ
THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Tài liệu dành cho cán bộ đoàn năm 2018)

Trước Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói về “tác phong Hồ [...]

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng: Sứ mệnh lịch sử, truyền thống vẻ vang

Với tinh thần đem sức ta mà giải phóng cho ta, nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, cách mệnh muốn thành công trước hết phải có Ðảng cách mệnh,


Các bài viết đã đăng trong chuyên mục này: