Chuyên mục:

Hồ sơ tuyên truyền rss

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017 – 2022(0)

01/03/2018

I. ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI:
1. Video:

2. Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Tải tại đây
3. Tờ gấp Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XI
Tải tại đây
4. Tờ gấp 3 phong trào, 3 chương trình nhiệm kỳ 2017 – 2022
Tải tại đây
II. ĐẠI HỘI [...]

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

INFOGRAPHIC 06 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Ghi chú: Để nhìn rõ từng infographic, khuyến khích các bạn mở mỗi info trong một tab mới)
1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

2. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG THỂ HIỆN BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

3.NGUỒN [...]

Nhân dân Thanh Khê tổng tiến công nổi dậy giải phóng quê hương

Bị thất bại trên chiến trường Việt Nam và Campuchia, ngày 27/01/1973 đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hai tháng sau, ngày 29/3/1973, quân Mỹ tại Việt Nam đã làm lễ cuốn cờ, rút những tên lính cuối cùng ở [...]

Các trao đổi mới nhất