TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

I. ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI:

1. Video:

2. Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Tải tại đây

3. Tờ gấp Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XI

Tải tại đây

4. Tờ gấp 3 phong trào, 3 chương trình nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tải tại đây

II. ĐẠI HỘI ĐOÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XVIII VÀ ĐẠI HỘI ĐOÀN QUẬN THANH KHÊ LẦN THỨ X

1. Video đại hội thành phố

2. Tài liệu

Tải tại đây

III. FILE POWERPOINT TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

Tải tại đây


Các trao đổi mới nhất