I. TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ LỊCH SỬ QUẬN THANH KHÊ

1. DẤU ẤN THANH KHÊ

Quận Thanh Khê được thành lập theo Nghị định số 07/1997/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ. Đây là niềm vinh dự của Đảng bộ và nhân dân Thanh Khê được tái lập quận trên cơ sở 8 phường của quận Nhì trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đến nay là 10 phường. Là cột mốc lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu sự mở đầu và tạo ra cho quận thời cơ, vận hội để khai thác tiềm năng, lợi thế, kế tiếp truyền thống yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và nhân dân khu Tây – quận Nhì phát triển đi lên, xứng tầm một trong những quận trung tâm thành phố Đà Nẵng – thành phố trẻ, năng động, sáng tạo và đáng sống.

2. Nhân dân Thanh Khê trong lịch sử

Nhân dân quận Thanh Khê không tách rời Đà Nẵng và Quảng Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Gần 7 thế kỷ tiến về phương Nam mở mang bờ cõi, khai hoang lập ấp, bảo vệ đất nước, gắn mồ hôi và máu xương, nhân dân các xã, phường phía Tây thành phố, nay là quận Thanh Khê đã cùng với cộng đồng dân tộc tạo nên một nước Việt Nam hoàn chỉnh từ Bắc đến Nam như ngày nay.

3. Nhân dân Thanh Khê tổng tiến công nổi dậy giải phóng quê hương

Ngày 25 và 26/3/1975, mệnh lệnh  khởi nghĩa của Đặc Khu ủy Quảng Đà được truyền đạt. Lúc này Quận ủy quận Nhì đã rời căn cứ Hố Chuối. chuyển địa bàn đứng chân từ phía Bắc sang phía Nam sông Thủy Tú để gần thành phố hơn.

II. TÀI LIỆU VỀ CHIẾN CÔNG MẸ NHU VÀ BẢY DŨNG SỸ THANH KHÊ

1. Diễn biến chính chiến công Mẹ Nhu và bảy Dũng Sỹ Thanh Khê

Đêm 23/12/1968, sau khi tập kích đồn bảo an Phú Lộc, các chiến sỹ biệt động quận Nhì được cơ sở đưa về bố trí ở tại nhà mẹ Nhu và nhà mẹ Hiền. Do bị tên Lữ Hùng phản bội, chỉ điểm nên mờ sáng ngày 26/12/1968, hàng trăm tên địch có máy bay trực thăng và pháo binh yểm trợ, kéo đến bao vây khu vực Thanh Khê 4, Thanh Khê 5

2. Chiến công Mẹ Nhu và 07 Dũng sỹ Thanh Khê: Trận đánh đi vào huyền thoại

Đêm 23-12-1968, đội biệt động quận Nhì tập kích đồn bảo an Phú Lộc. Đánh xong, các chiến sĩ biệt động rút về trú ẩn tại nhà mẹ Nhu ở khu phố Thanh Khê. Không ai ngờ rằng, chỉ ba ngày sau, tại nhà mẹ Nhu lại diễn ra một trận đánh vang dội đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của Đà Nẵng

3. Tượng đài Mẹ dũng sĩ Thanh Khê được làm từ 7.000 vỏ đạn

Tượng đài Mẹ dũng sĩ Thanh Khê được dựng lên sừng sững giữa lòng Đà Nẵng, nhưng ít ai biết rằng để có được biểu tượng này, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng đã phải chế tác từ 7.000 vỏ đạn bằng đồng

4. Đề cương Tuyên truyền 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sĩ Thanh Khê

Các trao đổi mới nhất