Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/QU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê về biên soạn, bổ sung và xuất bản công trình “Lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê (1930 – 2015); Kế hoạch số 38-KH/BTC ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê, Ban Thường vụ Quận đoàn Thanh Khê phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận Thanh Khê cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh. Đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên các tầng lớp thanh thiếu niên phát huy truyền thống kiên cường, lòng tự hào về quê hương anh hùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Thanh Khê ngày càng văn minh, hiện đại.

2. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, là một trong các hoạt động trọng tâm chào mừng 50 chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê. Qua đó tăng cường củng cổ niềm tin của nhân dân vào con đường đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, lựa chọn những bài dự thi đạt kết quả cao phục vụ công tác tuyên truyền về lịch sử đảng bộ quận trong thời gian tới.

3. Cuộc thi phải chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Việc bình chọn, đánh giá kết quả phải đảm bảo công khai, chính xác, dân chủ, khách quan tạo ra khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn quận.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Tên Cuộc thi: “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê”.

2. Nội dung thi viết: Bao gồm 06 câu hỏi, cụ thể như sau:

Câu 1: Chi bộ Đảng đầu tiên của Thanh Khê được thành lập khi nào? Ở đâu? Chi bộ có bao nhiêu đảng viên? Bí thư Chi bộ là ai?

Câu 2: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ quận Thanh Khê đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội? Nêu thời gian, địa điểm tổ chức và ý nghĩa của mỗi kỳ Đại hội?

Câu 3: Hãy cho biết trên địa bàn quận Thanh Khê có bao nhiêu di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia? Kể tên các di tích lịch sử đó?

Câu 4: Trận đánh Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê diễn ra vào ngày tháng năm nào? Nêu bối cảnh và diễn biến chính của trận đánh. Ý nghĩa của trận đánh đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Thanh Khê nói riêng và của thành phố Đà Nẵng nói chung. Hiện nay, trên địa bàn quận còn nhân chứng sống nào của trận đánh này không?

Câu 5: Bạn cho biết tác giả, chất liệu và quá trình xây dựng tượng đài Mẹ Dũng Sỹ Thanh Khê.

Câu 6: Nêu cảm tưởng của bản thân mình về sự phát triển của quận trong thời gian qua và cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Khê cần làm gì trong thời gian đến để xây dựng quận ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

3. Nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến

Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được đăng tải hàng tháng tại địa chỉ: http://tuoitrethanhkhe.org.vn (banner bên trái của website) nội dung gồm 2 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê, chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê và 1 câu hỏi phụ.

III. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

- Cá nhân: Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn.

- Tập thể: Các đơn vị trường học Trung học cơ sở, Tiểu học trực thuộc ngành giáo dục trên địa bàn quận; các tổ chức đoàn trực thuộc Quận Đoàn.

2. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

a. Yêu cầu chung

- Cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên website http://tuoitrethanhkhe.org.vn tại chuyên mục tài liệu Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê”.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục không lợi nhuận.

b. Yêu cầu bài thi viết

- Bài dự thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở đầu trang các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê”.

- Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức, sưu tầm những tư liệu liên quan đến chủ đề cuộc thi.

- Trả lời đủ 06 câu hỏi; nội dung bài thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu minh họa phải có chú thích rõ ràng.

- Đề nghị các tổ chức đoàn liên kết, kết nghĩa quan tâm chỉ đạo cán bộ, ĐVTN tham gia dự thi đảm bảo số lượng và chất lượng bài cao nhất.

c. Yêu cầu thi trắc nghiệm trực tuyến

- Người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của từng tháng.

- Người tham gia bắt buộc phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân (họ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email) khi trả lời các câu hỏi để làm căn cứ nhận giải.

3. Thời gian, nơi nhận bài dự thi và cơ cấu giải thưởng

a. Thời gian

- Thi viết:

+ Bắt đầu phát động từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2018.

+ Hạn cuối nộp bài dự thi ngày 10/11/2018

+ Tổng kết trao giải tại Lễ kỷ niệm 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê (Tháng 12/2018)

- Thi trắc nghiệm trực tuyến:

Bắt đầu từ tháng 06/2018 và kết thúc vào tháng 12/2018.

b. Hình thức và nơi nhận bài dự thi

- Thi viết

+ Các trường học yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia dự thi, tổ chức chấm sơ khảo tại trường và chọn 10 bài của giáo viên, 30 bài của học sinh gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê, các bài dự thi còn lại, trường học lưu tại đơn vị và báo cáo bằng văn bản số lượng bài dự thi về Phòng giáo dục.Phòng GD&ĐT sẽ kiểm tra số lượng từng trường.

+ Các bài dự thi của các cơ sở Đoàn gửi về Văn phòng Quận Đoàn Thanh Khê.

- Thi trắc nghiệm

+ Tại chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê” trên website http://tuoitrethanhkhe.org.vn. Thời gian nhận bài dự thi tính theo giờ và phút sau khi người dự thi bấm nút “Gửi”.

+ Hằng tháng, Ban Tổ chức lựa chọn 01 đáp án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhanh và chính xác nhất trong tháng để trao giải (Giải thưởng của tháng trước sẽ được công bố và trao giải chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo). Người trúng thưởng được thông báo bằng điện thoại, email trong vòng 7 ngày sau khi thông báo trên web. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu người trúng giải không hoàn tất các thủ tục để nhận giải, giải thưởng sẽ được chuyển cho Quỹ khuyến học của quận.

4. Cơ cấu giải thưởng

a) Thi trắc nghiệm: Hằng tháng, bình chọn 01 giải nhất, giải thưởng có giá trị bằng tiền mặt là 500.000 đồng kèm Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng của phần thi này là: 4.000.000 đồng.

* Thi viết

- Giải tập thể: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng kèm theo như sau:

01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng.

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- Giải cá nhân:

+ Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng kèm theo như sau:

01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng.

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.

03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục & Đào tạo và Quận Đoàn Thanh Khê

- Chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để phát động, triển khai và tổng kết cuộc thi theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tham mưu kinh phí tổ chức cuộc thi từ Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê.

- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc ngành mình tham gia cuộc thi đạt hiệu quả cao.

2. Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Triển khai rộng rãi nhằm thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Tổng hợp bài thi của đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai cuộc thi tìm hiểu “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê” của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Quận đoàn Thanh Khê, đề nghị các đơn vị trường học, các tổ chức Đoàn trực thuộc và các đơn vị liên kết, kết nghĩa chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch./.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG


Phạm Đình Sơn

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN
BÍ THƯ


Trương Thanh Toàn

Link tải Kế hoạch

Các trao đổi mới nhất