Chuyên mục:

Sổ tay rss

Học tập phong cách sử dụng ngôn ngữ báo chí của Bác Hồ(0)

05/07/2018

Sự nghiệp báo chí của Bác Hồ rất rộng lớn, phong phú, nhiều vấn đề, bài học và kinh nghiệm quý để lại cho các thế hệ con cháu.

Nhân kỷ niệm lần thứ 128 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến [...]

Học tập phong cách sử dụng ngôn ngữ báo chí của Bác Hồ

Thi đua ái quốc – Di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chúng ta đều biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước vĩ đại. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, cả dân tộc phải làm nô lệ cho thực dân Pháp, Người đã thổ lộ: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là nước ta [...]

Tôi là người cộng sản như thế này !

Bác Hồ của chúng ta, từ sau khi bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba tại Đại hội Tua Đảng Xã hội Pháp đêm 30/12/1920, thì cũng từ giờ phút ấy, Người trở thành người cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời cũng [...]

Phong cách Hồ Chí Minh – một tài sản quý giá

Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua lối sống là phong cách của một con người với cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cách hành xử mực thước, thực sự là một tấm gương cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau noi theo, học tập.

Ngôi nhà sàn giản [...]


Các bài viết đã đăng trong chuyên mục này:

Các trao đổi mới nhất