Chuyên mục:

Sổ tay rss

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017 – 2022(0)

01/03/2018

I. ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI:
1. Video:

2. Tài liệu hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Tải tại đây
3. Tờ gấp Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XI
Tải tại đây
4. Tờ gấp 3 phong trào, 3 chương trình nhiệm kỳ 2017 – 2022
Tải tại đây
II. ĐẠI HỘI [...]

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

INFOGRAPHIC 06 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Ghi chú: Để nhìn rõ từng infographic, khuyến khích các bạn mở mỗi info trong một tab mới)
1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

2. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG THỂ HIỆN BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

3.NGUỒN [...]

Đang tải…

CHỈ THỊ 01-CT/TWĐTN

Download nội dung Chỉ thị số: 01 CT/TWĐTN về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn
Download nội dung Quy định kèm theo Chỉ thị số: 01 CT/TWĐTN ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn


Các bài viết đã đăng trong chuyên mục này:

Bài viết theo thời gian: