SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ QUẬN THANH KHÊ QUÝ III, NĂM 2021

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ngày 30/9/2021, CLB Lý luận trẻ quận Thanh Khê đã tổ chức sinh hoạt quý III, năm 2021 với chủ đề “Triển khai, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và kỹ năng đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại buổi sinh hoạt, thành viên CLB đã được đồng chí Mai Hồng Anh, Phó Bí thư Quận Đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ quán triệt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển dất nước phồn vinh, hạnh phúc” ; đồng thời trao đổi kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống các luận điệu xuyên tác tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.

Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng phản biện trên không gian mạng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất