Thanh Khê tổ chức Hội nghị phát động cuộc thi tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng và Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Thanh Khê năm 2018; căn cứ Kế hoạch số 14-KH/TĐTN-BTG ngày 12/02/2018 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Kế hoạch số 60/KHPH-BCH-TĐĐN ngày 22/02/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng về phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019).

Nhằm để Nghị quyết sớm triển khai trong các cấp bộ Đoàn và cụ thể hoá trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Thanh Khê, Phòng Nội vụ và Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào ngày 31/3/2018 vừa qua tại Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê.

Hội nghị đã đồng thời phát động Cuộc thi tìm hiểu và ký kết bản ghi nhớ giữa Quận Đoàn Thanh Khê và Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng với sự chứng kiến của Lãnh đạo Thành Đoàn, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và  quận Thanh Khê và hơn 55 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt của các cơ sở Đoàn trực thuộc Quận. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ,  đoàn viên, thanh niên  và nhân dân trên địa bàn quận về truyền thống anh hùng của BĐBP trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Góp phần củng cố niềm tin, phát huy truyền thống của CBCS, ĐVTN và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, Quận Đoàn – Đồn Biên phòng Phú Lộc, quận Thanh Khê tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng.

Đây cũng là dịp, Quận Đoàn Thanh Khê đã triển khai cho các cán bộ, ĐVTN tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.  Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các trao đổi mới nhất