Hiệu quả từ mô hình “Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội phường”

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức của Đội và hoạt động của thiếu nhi ở các phường, qua đó giúp cho tổ chức Đoàn thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong năm 2020, Hội đồng Đội Quận đã tham mưu Ban Thường vụ Quận Đoàn thực hiện có hiệu quả mô hình “Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội phường”. Theo đó sẽ tập trung thực hiện ở 03 nhóm nội dung: Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy; Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động; Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hệ thống hội đồng Đội các phường. Cụ thể

Về Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy

Hội đồng Đội Quận sẽ tiến hành rà soát, đánh giá năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ nòng cốt của Hội đồng Đội cấp xã, đặc biệt là Chủ tịch, Phó Chủ tịch để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, nhất là nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bên cạnh đó sẽ phối hợp Ban Thường vụ Đoàn quan tâm cơ cấu chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã do Bí thư Đoàn xã kiêm để đảm bảo hiệu quả chỉ đạo trong hoạt động, cơ cấu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tham gia làm Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên Hội đồng Đội phường, phát huy thế mạnh kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đội trong việc tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia hoạt động. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đội dành riêng cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội phường, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư, quan tâm bồi dưỡng các kỹ năng như kỹ năng điều hành, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng tổ chức hoạt động Câu lạc bộ tổ, đội nhóm, kỹ năng làm việc với trẻ em…

Hội nghị tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi hè 2020

Về Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động

Đổi mới và nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động do Hội đồng Đội phường tổ chức, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn dân cư, giúp thiếu nhi có môi trường học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tạo môi trường giáo dục ngoài nhà trường với nhiều hoạt động phong phú, sinh động và bổ ích. Tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, các hoạt động gắn với xây dựng cảnh quan, nếp sống của địa phương; Đa dạng hóa các hình thức hoạt động do hội đồng Đội phường tổ chức thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; tổ chức các buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sử, các hoạt động hướng về cội nguồn, như: Thăm quan, dã ngoại, cắm trại, hành quân đến các địa chỉ đỏ… tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi giúp các em thêm hiểu, thêm yêu truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương, đất nước; Thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, các Liên đội tự quản, các Đội tuyên truyền măng non trên địa bàn dân cư…Tổ chức Liên hoan trò chơi dân gian, các sân chơi thể thao, hội thi, hội trại, trò chơi lớn, tạo không gian học tập, vui chơi ngoài trời cho thiếu nhi. Tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại, tạo điều kiện, khích lệ sự tham gia chủ động của thiếu nhi; Quan tâm, phối hợp cùng với gia đình, nhà trường để giáo dục, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu nhi có biểu hiện chậm tiến. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những việc làm hay và sáng tạo, những điển hình tiên tiến để định hướng cho thiếu nhi phấn khởi, hăng hái tham gia các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư; Tăng cường tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện về cơ sở, vật chất cho hoạt động của Hội đồng Đội phường, công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Tham mưu xây dựng và phát huy các điểm vui chơi cấp xã, phường trong tổ chức sinh hoạt, vui chơi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Sinh hoạt CLB Búp sen hồng phường Xuân Hà

Giải bóng đá thiếu nhi hè quận Thanh Khê năm 2020

Trao khu vui chơi cho thiếu nhi tại khu dân cư

Về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hệ thống hội đồng Đội phường

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của hệ thống hội đồng Đội phường và đẩy mạnh công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục; Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình hoạt động của hội đồng Đội cấp xã và các hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư, tiến hành tổng kết và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo giữa Hội đồng Đội Quận, thành phố với hội đồng Đội phường, tạo mối liên hệ công tác chặt chẽ giữa Hội đồng Đội phường với Liên đội trong các trường trên địa bàn. Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm tốt, các điển hình hoạt động của hội đồng Đội cấp phường và công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư trên các kênh thông tin, website, mạng xã hội của Đoàn. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng với các đơn vị có cách làm tốt, mô hình sáng tạo; Tăng cường công tác kiểm tra qua đó giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, từng bước củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống hội đồng Đội cấp phường.

Đánh giá hiệu quả bước đầu thực hiện mô hình:

Trước khi triển khai: Công tác phối kết hợp giữa Hội đồng Đội phường với Ban Giám hiệu các trường trong công tác chỉ đạo các Liên đội trên địa bàn còn hạn chế, phối hợp có đôi lúc chưa chặc chẽ; tính chủ động trong công tác của các đồng chí là Bí thư Đoàn thanh niên kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội phường chưa cao.

Hiệu quả sau khi triển khai: Thường trực Hội đồng Đội Quận chỉ đạo Hội đồng Đội các phường trên địa bàn quận tham mưu Ban Thường vụ Đoàn ở cấp mình quyết định thành lập Hội đồng Đội nhiệm kỳ 2017 – 2022 sau Đại hội Đoàn. Kết quả có 10/10 phường thành lập và ban hành quy chế hoạt động trên toàn quận.

Về mặt được: Trong thời gian qua Hội đồng Đội 10 phường nhìn chung hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức Đội cấp xã, đặc biệt là các phong trào, cuộc vận động lớn của Đoàn, Đội. Làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp, Hội đồng Đội cấp trên trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng tổ chức Đội. Tham gia đầy đủ các hoạt động và chấp hành tốt theo sự chỉ đạo của Hội đồng Đội câp trên.

Tuy nhiên, do thường xuyên thay đổi, luân chuyển cán bộ (theo yêu cầu công tác nhân sự của Đảng ủy các phường) nên đa số các cán bộ phụ trách công tác Đội cấp xã chưa nắm vững các kĩ năng, nghiệp vụ làm công tác đội, đặc biệt là công tác Đội trên địa bàn dân cư.

Hướng tới HĐĐ Quận sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt mô hình này, tiếp tục nghiên cứu nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương.

Quận Đoàn Thanh Khê

Các trao đổi mới nhất