Tuổi trẻ Thanh Khê sôi nổi tổ chức các hoạt động sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, giúp đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 rèn luyện, truởng thành.

Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” với nhiều hoạt động sôi nổi như tổ chức Ngày đoàn viên, Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Đoàn, sinh hoạt chính trị, tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng với thanh niên, Hành trình đến với địa chỉ đỏ, báo công dâng Bác, kết nạp đoàn viên mới …

Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm nâng cao nhận thức đoàn viên thanh niên về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh:

Các trao đổi mới nhất