Thanh Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thông tin tình hình thời sự

Sáng ngày 19/4/2021, tại Hội trường A, Trung tâm Hành chính quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy – Hội Cựu chiến binh quận – Hội Tù yêu nước – Hội Cựu Thanh niên xung phong – Đoàn Thanh niên quận Thanh Khê đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin tình hình thời sự cho hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời được nghe đồng chí Thượng tướng, PGS.TS, Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng thông tin thời sự về tình hình Biển Đông hiện nay và những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua..

Thông qua Hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tình hình thời sự hiện nay, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

* Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các trao đổi mới nhất